Lid worden

Onze kennis en ervaring delen we met alle belanghebbenden voor buitensportaccommodaties. We doen dat door het organiseren van congressen, ontmoetingen, seminars, cursussen en opleidingen. 

Iedereen die professioneel actief is in het vak ‘sport en cultuurtechniek’ en graag kennis wil vergaren en uitwisselen kan zich aanmelden voor het lidmaatschap of een partnerschap. Aanvragen voor het lidmaatschap of een partnerschap worden beoordeeld door de toelatingscommissie. Op dit moment telt de branchevereniging ruim 130 leden.

Per 1 januari 2023 bedraagt voor BSNC-bedrijfsleden de contributie:

Categorie 1:
lidmaatschap voor ZZP-ers, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €780,= (excl. 21% BTW)

Categorie 2:
lidmaatschap voor (sport)bedrijven met 5 fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €1.600,= (excl. 21% BTW)

Categorie 3:
lidmaatschap voor (sport)bedrijven met meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €3.200 (excl. 21% BTW)

De contributie voor BSNC partnerleden bedraagt:

Categorie 1:
lidmaatschap voor gemeenten tot 50.000 inwoners , de jaarcontributie bedraagt 2023; €600,= (excl. 21% BTW)

Categorie 2:
lidmaatschap voor gemeenten met 50.001 -100.000 inwoners en partners met 5 fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €1.220,= (excl. 21% BTW)

Categorie 3:
lidmaatschap voor gemeenten met meer dan 100.00 inwoners en partners met meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €2.450,= (excl. 21%)

 

Categorie
bedrijfslidmaatschap
Aantal stemmen in ledenvergadering Recht op gratis deelname aan BSNC evenementen
Categorie 1 1 stem 1 persoon
Categorie 2 2 stemmen 2 personen
Categorie 3 3 stemmen 3 personen

NB. Partners hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Partners hebben wel recht op gratis deelname aan BSNC evenementen, vergelijkbaar met het bedrijfslidmaatschap.

Lidmaatschap of partnerschap
Rechtspersonen die zich commercieel of op non-profit basis bezighouden met advies, engineering en uitvoering van cultuurtechnische werkzaamheden van buitensportvloeren en -terreinen kunnen lid (commercieel) of partner (non-profit) worden van de branchevereniging (inclusief leveranciers van meststoffen, graszaad, graszoden e.d.). Ook bedrijven die inrichtingsmaterialen voor sportvelden of machines voor aanleg en onderhoud leveren of produceren kunnen zich aansluiten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

BSNC-Kunstgras met markering
X